Kogukond Prindi

Mõis toimib tihedas koostöös kohaliku kogukonna.

 

Hooldus ja ehitus-remonditööde pakkumised tehakse esmalt piirkonna ettevõtjatele.

Koos kohalike maaomanikega panustatakse piirkonna ajaloolise põllumajandusmaastiku püsimisse, säilinud pärandkultuuriobjektide hooldamisse ning muudesse ettevõtmistesse, mis on suunatud kogukonna elukvaliteedi tõstmisele.

Vaimõisa mõis osaleb koos külaseltsiga kohalike noorte vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamises.

Vaimõisa mõis - Märjamaa vald, Raplamaa   Telefon: +372 50 19 530   E-post: info@vaimoisa.ee
 
   ...