Keskkond Prindi
Vaimõisa mõisa üheks suuremaks väärtuseks on bioloogiliselt mitmekesine keskkond, mis pakub rahu ja vaikust ning enesega olemise võimalust nii omanikele kui ka mõisa külastajatele. Selle privileegi säilitamise nimel hoitakse olemasolevaid looduslikke elupaiku ning püütakse traditsiooniliste maastiku-hooldusvõtete abil suurendada kohalikku bioloogilist mitmekesisust.


Mõisas rakendatakse kaasaegseid vee ja energia säästmise ning reovete loodusliku puhastamise tehnoloogiaid. Ajalooliste hoonete taastamisel pööratakse suurt tähelepanu säästva renoveerimise põhimõtetele, traditsiooniliste naturaalsete materjalide kasutamisele ning hoonete soojapidavuse suurendamisele.

Mõisa roheliste alade pindala püütakse säilitada ja suurendada. Erinevate kemikaalide kasutamine ümbritsevatel maastikel on viidud miinimumini.

Mõisa vahetus läheduses asuvad mitmed Natura kaitsealasid, loometsade kaitseks loodud Vardi looduskaitseala ning nn Rangu Nõmm, üks esimesi taimeökoloogiliste uurimiste püsipaiku Eestis 1930. aastate keskpaigast. Siin tegi oma klassikaks saanud uurimusi Tartu ülikooli professor Theodor Lippmaa.

Paljudest piirkonna allikatest on tuntuim mõni kilomeeter mõisast Lümandu poole asuv Neitsipere allikas.

Mõisa ümbruse põldudel oli mitmeid muistseid pühapaiku, neist on tänaseni säilinud vahetult mõisa magasiaida lähedal olev muinsuskaitsealune Hiielepik.
Vaimõisa mõis - Märjamaa vald, Raplamaa   Telefon: +372 50 19 530   E-post: info@vaimoisa.ee
 
   ...