Hooned Prindi

Hooned

Kuigi Vaimõisa mõis on üle 500 aasta asunud peaaegu ühes ja samas kohas pole varasematest 15.- 16. sajandi hoonetest peaaegu midagi säilinud. Kivist hooned purustati ilmselt juba Liivi sõja alguses 1563. aastal rootsi ning hiljem vene-tatari vägede poolt. On võimalik, et kindlustatud mõisaelamu osi võib leiduda tänase mõisa peahoone esimesel korrusel.

1892. aastal oli Vaimõisa mõisas kokku 33 erineva funktsiooniga hoonet, neist 13 kivist.


Mõisa peahoone

Tänase mõisa peahoone ehitust alustati peale 1792. aastat Nasackinite poolt. Ilmselt rajati see keskaegsetele paekivimüüridele. Nasackinite mälestuseks on esifasaadi kolmnurkfrontoonil ka Nasackinite vapp. Peahoone ehitus jätkus Baranoffide ajal kuid peremehe varajane surm sundis mõisa müüki panema ning nii lõpetatigi peahoone ehitus alles 1818. aasta. Heinrich von Wilckeni poolt.

Peahoone on muinsuskaitse all kui Eesti varaklassitsistliku mõisaarhitektuuri näide. Hoone on säilitanud algse planeeringu, aegade jooksul pole olulisi ümberehitusi tehtud mistõttu on säilinud algseid vaheuksi, stukkkarniis II korruse saalis (1850. aastad), kamin umbes samast ajast ning laudpõrandad. Esimene korrus on majanduskorrus osaliselt silindervõlvitud lagedega. Tänase päevani on kasutusel ka hoone omaaegsed välisuksed. Ajalooliselt oli peahoonel piibersaba-kividest katus, mis 20. sajandi alguses asendati plekk-katusega. Praegune uus plekk-katus pärineb 2005. aastast. Ka vihmaveetorud on taastatud omaaegsete originaalide järgi.


Valitsejamaja


See on ilmselt üks vanemaid mõisakompleksi hooneid. Juba 17. sajandi kaartidel märgitakse antud asukohas üht hoonet. Ilmselt on omaaegseid müüre kasutatud 18. sajani lõpus uue valitsejamaja rajamiseks. Hoonet kasutati mõisa antvärkide ( valitseja, meier) majutamiseks ning 20. sajandil tööliste elamuna.


Kavaleride maja (Võõrastemaja)

Hoone sai valmis 1820. aastal 4-kambrilisena ja keskse mantelkorstnaga. 19. sajandi keskpaigas pikendati hoonet ühest otsast ning võeti kasutusele linnumajana, hiljem pesuköögina ning sajandi lõpus juba meiereina. 20.sajandi esimesel poolel rajati hoonesse eluruumid. Hoone on muinsuskaitse all.

Vaimõisa mõis - Märjamaa vald, Raplamaa   Telefon: +372 50 19 530   E-post: info@vaimoisa.ee
 
   ...